Відпрацювання ефективності штучного осіменіння кролів

Ефективність штучного осіменіння кролів, як методу біотехнології розмноження ні в кого не викликає сумнівів, а тому, цей метод потребує постійного удосконалення.

01.09.2019 року на базі експериментальної ферми Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН науковці дослідної станції, спільно з доцентом кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України к. с.-г. н. Бочковим В.М., та аспірантом цієї ж кафедри Якубцем Т.В. провели відпрацювання методу взяття сім’я кролів з використанням штучних вагін різних типів, та визначення якісних показників сім’я. Метою досліджень була оцінка еякуляту кролів-плідників порід полтавське срібло, радянська шиншила та новозеландська біла окомірно за органолептичними показниками (об’ємом, кольором та густиною), а також за допомогою спеціального програмного забезпечення для оцінки якості сперми – Sperm Vision фірми «Minitub» за загальноприйнятою методикою з використанням мікроскопа Olympus CX-31, яка дозволяє визначати до дванадцяти показників, зокрема, загальна рухливість, швидкість, радіальне відхилення головки сперматозоїдів, патологічні форми сперміїв та інші, що є важливими критеріями для застосування штучного осіменіння кролів.

Результати досліджень свідчать про те, що еякуляти самців, які утримуються в умовах дослідної кролеферми Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН України характеризуються середнім об’ємом, мають рухливість на рівні 8-9 балів, що вказує на високу відтворну здатність плідників досліджуваних порід.