Засідання Вченої ради Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН

24 січня 2018 року проведено засідання Вченої ради Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН. Запрошеним на засіданні був академік Рибалко Валентин Павлович.

Вченою радою заслухано доповідь по темі дисертаційної роботи здобувача Ващенка О.В. – в.о. наукового співробітника відділу тваринництва та виробництва екологічно-чистої продукції «Відтворювальні, відгодівельні та м’ясні якості свиней зарубіжної селекції». Науковий керівник завдання Бащенко Михайло Іванович, доктор с.-г. наук, академік НААН.

Другим питанням порядку денного була наукова доповідь «Обґрунтування проведення промислового схрещування кролів різних порід». Доповідач: Гавриш Олександр Миколайович – к.с-г.н., завідуючий відділом біорізноманіття та екології.