МИХАЙЛО БАЩЕНКО ЖИТТЄВИЙТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ

 

 

 

 

Михайла Бащенка Життєвий та науковий шлях / ЧДСБ НААН; уклад.: О. М. Гавриш, А. В. Невесенко, С. А. Орел; упорядник. О. Ф. Гончар; авт. вступ. ст. М. В . Гладій, О. В. Бойко. – 2023. – 253 с.: портр. У виданні відображено основні віхи життя, наукову та науково-виробничу діяльність доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України, академіка НААН М. І. Бащенка – відомого вченого у галузі зоотехнії. М. І. Бащенко є фундатором теорії і методології удосконалення симентальської та української червоно-рябої молочної породи шляхом створення високопродуктивних масивів і стад нових типів тварин з використанням генофонду голштинської породи. Автор основних положень регіональної системи селекції великої рогатої худоби, співавтор національної системи ідентифікації тварин великої рогатої худоби в Україні, двох порід, трьох типів та трьох ліній молочної худоби. Вагомий внесок зроблено вченим до наукового пізнання формування нових українських спеціалізованих молочних порід, реалізації генетичного потенціалу продуктивності на основі оптимізації селекційного процесу та комплексного оцінювання тварин з використанням світових стандартів. Значним є доробок щодо сучасних методів оцінювання корів-рекордисток і родин за комплексом селекційних ознак та їх ролі у формуванні високопродуктивних популяцій молочної худоби; методики оцінювання селекційних ознак і основних параметрів добору бугаїв-плідників з урахуванням досягнень генетики, селекції та біотехнології.

 

 

 

 

Скачати