Оцінка племінної цінності самців кролів породи полтавське срібло за методом BLUP

О.В. Бойко, О.Ф. Гончар, О.М. Гавриш, Є.А. Шевченко. Оцінка племінної цінності самців кролів породи полтавське срібло за методом BLUP. Методичні рекомендації.– Черкаси:Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН –2021 – 20 с. В рекомендаціях висвітлено результати досліджень селекційної оцінки кролів породи полтавське срібло за методом BLUP, які вирощувалися в умовах закритих приміщень (капітального та полегшеного типів). Методичні рекомендації розроблено в Черкаській дослідній станції б

іоресурсів НААН в межах виконання науково-технічної програми 36. «Селекційно-технологічні рішення ефективного виробництва продукції кролівництва та хутрового звірівництва» («Кролівництво та хутрове звірівництво»). Розраховані на зооветспеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів зооветеринарного профілю, а також керівників звірогосподарств та фермерів.

 

 

Скачати