Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні

М.І. Бащенко, І.С. Лучин, О.В. Бойко, Л.М Дармограй, О.Ф. Гончар, О.М. Гавриш Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні: Монографія. – Черкаси: Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, 2019. – 212 с. У монографії теоретично обґрунтовано і продемонстровано концепцію технології інтенсивного виробництва кролятини в умовах України. Розроблені проекти приміщень і обладнання для утримання 720 голів основних кролематок за умов інтенсивного виробництва, що дозволяє одержати 33600 голів відгодівельного молодняку кролів живою масою понад 900 ц в рік. Проведено системно-технологічні дослідження в галузі кролівництва зі створення технології інтенсивного виробництва кролятини з використанням наявного в Україні генофонду кролів (місцевої шиншили, фландра та білого велетня) та принципи формування стада для інтенсивного виробництва кролятини. Створена система годівлі кролів та рецепти повнораціонних гранульованих комбікормів. Затрати кормів на 1 ц кролятини при цьому здешевлюються на 11 %. З’ясовано вплив концентрації сірки та цистину в шерсті на формування постнатальних показників хутра молодняку кролів та досліджено вміст мікроелементів, питому активність радіонуклідів у різних тканинах організму кролів та шляхи їх надходження. За таких підходів до інтенсивного виробництва кролятини чистий дохід на основну кролематку в рік зростає на 483 грн., що дозволить підвищити рентабельність виробництва кролятини на 10 %. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів зооветеринарного профілю, зооветспеціалістів, керівників кролегосподарств.

 

 

Скачати