16 квітня 2021 року відбулася міжнародна науково-практична онлайн конференція «Сучасний стан та проблеми розвитку кролівництва і хутрового звірівництва в Україні».

Коцюбенко Ганна Анатоліївна,
доктор с.-г. наук, доцент
кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції Миколаївського національного аграрного університету Інституту тваринництва степових
районів ім. М.Ф. Іванова
«Асканія-Нова» виступила з доповіддю «Якість кролятини при застосуванні технологій модульного вирощування та
екоферм».  

В презентації показала зображення модульної ферми та еко-ферми. Описала органолептичні показники тушок кролів, вирощених за різних умов, вміст незамінних амінокислот у м’язовій тканині,( г на 100 г білку); жиро-кислотний склад м’яса кролів, вирощених за різними технологіями.  

Як висновок стверджує, що м’ясо кролів, вирощених в умовах еко-ферми та модульного кролятника не відрізняється між собою і має найкращі харчові та біохімічні якості, що вказує на перспективи використання модульних ферм для отримання високоякісної продукції.  

Лучин Ігор Станіславович,

доктор сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник відділу біорізноманіття та екології Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН. висвітлив питання
«Селекційні технології у кролівництві». А саме способи виведення кролів: напівінтенсивний (при комбінованому типі
годівлі), «бройлерне» промислове виробництво, інтенсивне виробництво (замкнутий цикл виробництва, репродуктор – реалізація молодняку кролів(30-35діб, відгодівельні господарства). Висвітлив схему виведення гібридних кролів  

Михно Володимир Васильович

кандидат с.-г. наук,
науковий співробітник відділу біорізноманіття та екології Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН доповів на тему «Визначення продуктивної дії повнораціонного комбікорму,
збалансованого за структурованою клітковиною, на інтенсивність росту молодняку
кролів». Він привів рецепти повнораціонного гранульованого комбікорму для вирощування молодняку кролів у віці 46-87 днів.  

Приведено показники лінійних промірів та індексу
збитості будови тіла молодняку кролів і показники економічної ефективності використання розроблених рецептів
комбікорму. З метою зниження собівартості виробництва м’яса кролів за рахунок здешевлення вартості кормів при вирощуванні молодняку кролів м’ясо-шкуркового напряму продуктивності рекомендується використання повнораціонного гранульованого комбікорму, розробленого за міжнародними нормами з незначними відхиленнями
при нормуванні за окремими складовими чинниками структурованої клітковини (не вище від норми на 0,88%, вміст
крохмалю та не нижче за 0,04 співвідношенням лігніну до целюлози).  

Якубець Тарас Васильович,

аспірант кафедри генетики,
розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування
України розповів про відтворну здатність кролематок прабатьківської форми кросу «Hyla» за використання різних самців.  

Ткач Євгенія Федорівна

кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН представила
розроблену інноваційну систему моніторингу забруднюючих газів та спосіб регулювання
температурно-вологістного режиму приміщень для утримання кролів. Мультипараметрична вимірювальна система дозволяє здійснювати моніторинг низки забруднюючих газів виробничих приміщень в автоматизованому режимі, що економить 200-224 люд./год. робочого часу в рік технолога. Експлуатаційні затрати на одне дослідження компонента шкідливого газу в 2,5 рази менші, ніж хімічними методами.  

Сотніченко Юлія Миколаївна,

кандидат с.-г. наук,
заступник завідувача відділу Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН доповіла про основи підбору, добору та методи розведення у кролівництві.
Доповідач навела способи удосконалення існуючих типів і груп кролів та створення високопродуктивних ліній і родин. Доповіла про поєднуваність порід при схрещуванні.
Під час виступів, доповідачі відповідали на поставлені їм запитання. По деяких темах розгорялися жваві дискусії.