Атестація нового селекційного досягнення: заводської лінії Лідера 1926780 в українській червоно-рябій молочній породі

25.11.2020 року під час робочої поїздки до ДП ДГ «Христинівське» Черкаської області співробітники
ЧДСБ НААН в особі директора станції Бойка О.В та заступника відділу тваринництва і виробництва екологічно чистої продукції Сотніченко Ю.М. прийняли участь в атестації нового селекційного досягнення: заводської лінії Лідера
1926780 в українській червоно-рябій молочній породі.

Директор ДП ДГ «Христинівське» Передрій М.М. ознайомив членів атестаційної комісії з технологією утримання і годівлі молочної худоби та особливостями вирощування ремонтного молодняку.  

Окремі довідково-інформаційні дані про продуктивні якості нащадків лінії Лідера 1926780 до матеріалів апробації
представили Кругляк А.П. провідний наук. спів., кандидат біолг. наук. ст. н. співробітник відділу селекції великої рогатої худоби ІРГТ НААН та Гордієнко К.П. головний зоотехнік ДП ДГ «Христинівське».