Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: «Сучасні епідемічні виклики в концепції «єдине здоров’я».

18–19 травня 2021 року відбулася
Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: «Сучасні епідемічні виклики в концепції «єдине здоров’я»,
організаторами якої є Національна академія аграрних наук України, Інститут ветеринарної медицини НААН, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН. Учасниками конференції представлено широкий тематичний спектр доповідей, присвячених актуальним питанням захисту здоров’я тварин в сучасних умовах. Зокрема, Iwan Ewelina (Національний ветеринарний науково-дослідний інститут (НВНДІ), Польща) представила до уваги учасників
конференції доповідь на тему «Автоматизація технології секвенування з високою пропускною здатністю в Національному інституті ветеринарних досліджень (PIWet) – виклики та переваги», Orłowska Anna (ад’юнкт відділу вірусології, НВНДІ, Польща) в своїй доповіді «Інфекція SARS-CoV-2 у норок в Польщі» виклала
результати моніторингу стану поширення вірусу на норкових фермах краю. Красочко Петро доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології та інфекційних хвороб, УО «Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия ветеринарной медицины», м. Вітебськ, Р. Білорусь) доповів про наукові здобутки з питань епізоотичних і епідеміологічних аспектів гепатиту Е у людини та тварин. 

Жвавий інтерес учасників конференції викликала доповідь президента асоціації звірівників України Федини Володимира «Загальна характеристика хутрової галузі: стан та перспективи розвитку», в якій доповідач висвітлив бачення подальшого розвитку галузі в Україні, визначальні чинники її розвитку, роль ветеринарної медицини та наукових установ, зокрема, Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН, у підтриманні хутрового звірівництва в складних умовах сьогодення. 

Доповіді вітчизняних вчених з Інституту ветеринарної медицини НААН були присвячені питанням контролю сказу
тварин в Україні –Полупан І.М., особливості діагностики та профілактики кормових інтоксикацій у тварин – член-кореспондент НААН Куцан О.Т., зооантропогельмінтозам м’ясоїдних тварин як складової біобезпеки –Приходько Ю.О. та іншим важливим питанням ветеринарного захисту. 

В рамках конференції працювали секції за такими напрямами: «Антимікробна резистентність: глобальна проблема та
план дій», головуюча – доктор ветеринарних наук Айшпур Олена, Інститут ветеринарної медицини НААН;
«Актуальні аспекти ветеринарної паразитології», головуючий – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Приходько Юрій Олександрович, Інститут ветеринарної медицини НААН; «Кролі
та хутрові звірі», головуючий–Бойко Олександр Васильович, кандидат с.-г. наук, директор Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН. 

В секції «Кролі та хутрові звірі» доповіді представили: 

Лучин Ігор Станіславович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу біорізноманіття та екології
Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН: «Особливості функціонування організму кролів за умов інтенсивного виробництва»; 

Лесик Ярослав Васильович, доктор ветеринарних наук, провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної
власності та аналітичних досліджень Інституту біології тварин НААН: «Фізіологічні і біохімічні показники організму кролів за впливу сполук силіцію»; 

Рядушин Сергій Миколайович, директор Переяслав-Хмельницького звіроплемгоспу: «Діагностика профілактика та лікування захворювань тварин на норковій фермі»; Небилиця Микола Степанович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу тваринництва Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН: «Інноваційна система моніторингу забруднюючих газів та спосіб регулювання температурно-вологісного режиму приміщень для кролів»; 

Осокіна Тетяна Григорівна, науковий співробітник відділу біорізноманіття та екології Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН: «Екологічна складова побічних продуктів тваринного походження та забезпечення дотримання ветеринарно-санітарних вимог». 

Учасниками конференції ухвалено звернення до Держпродспоживслужби України з пропозиціями щодо покращення епізоотичного стану в тваринництві та підвищення ефективності діяльності наукових установ у співпраці з практичною службою ветеринарної медицини.