14 червня 2021 року відбувся виїзд в ПрАТ НВО «Прогрес» с. Новодмитрівка Золотоніського району Черкаської області з метою проведення моніторингу забруднюючих речовин в повітрі невеликих об’єктів тваринництва
великої рогатої худоби в рамках виконання досліджень ПНД НААН № 29 “Екологічно безпечні технології у тваринництві”за завдання 29.02.01.08.П «Визначення показників емісії забруднюючих речовин в

атмосферне повітря від невеликих об’єктів тваринництва Черкаської області». Господарство є племрепродуктором з розведення корів Української червоно-рябої молочної породи. Дослідження проводили в приміщенні полегшеного
типу для безприв’язного утримання корів.