ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛЕННЯ ЗООТЕХНІЇ НААН

27 квітня 2023 р., о 10:00 в Малій залі Президії НААН відбулося засіданні загальних зборів відділення зоотехнії НААН

 Порядок денний

 1. Звіт «Про діяльність Відділення зоотехнії НААН за 2022 рік». Доповідач: Ібатуллін Ільдус Ібатуллович,
в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, академік НААН.  

2. План роботи Відділення зоотехнії НААН на 2023 рік. Доповідач: Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, в. о. академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН, академік НААН.  

3. Переобрання Бюро Відділення зоотехнії НААН. 

4. Звітування членів Академії про науково-педагогічну і громадську діяльність: звітують дійсні члени (академіки) НААН Ладика Володимир Іванович – ректор Сумського НАУ, Сахацький Микола Іванович – завідувач кафедри біології тварин НУБіПУ та члени-кореспонденти НААН Волощук Василь Михайлович – радник дирекції Інституту свинарства і АПВ НААН, Федорук Ростислав Степанович – головний науковий співробітник Інституту біології тварин НААН.